Varmt välkommen till det lilla företaget med det stora hjärtat

Svensk Kvalitetsvård är Uppsalas lilla hemvårdsföretag som drivs av tre kollegor som arbetat tillsammans inom vård och omsorg i många år. Vi brinner för samma sak, att leverera vård och omsorg av hög kvalitet där Du som kund alltid står i centrum. Vi vill att Du som kund ska känna vårt genuina engagemang, erfarenhet och kompetens som vi och vårt team erbjuder.

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete börjar med vårt första möte där du har möjlighet att framföra dina behov och önskemål. Vi går igenom alla dina insatser och du kan påverka Hur och När insatserna ska utföras.

 
Svensk Kvalitetvård arbetar med ett kvalitetsledningssystem enligt gällande lagstiftning. Syftet med kvalitetsledningssystemet är att så konkret som möjligt beskriva de moment och rutiner som styr verksamheten i önskad riktning. Målet med vårt kvalitetsarbete är att att ge våra kunder bästa möjliga hemvård.

Med stöd av kvalitetsledningssystemet kan vi som ansvarar för Svensk Kvalitetsvård kvalitetssäkra våra processer genom att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Målet är att rätt sak görs vid rätt tid och på rätt sätt.

Vi arbetar strukturerat med bl a årshjul, riskanalyser och riskbedömningar för att säkerställa god vård och omsorg. Om en oönskad händelse inträffar åtgärdas den skyndsamt och rutiner samt processer ses över så att verksamheten minimerar risken att händelsen sker igen. Därigenom blir verksamheten en lärande organisation och verksamhetens kvalitet utvecklas.  

Som ett led i vårt kvalitetsarbete arbetar vi strukturerat med följande kvalitetsregister Senior Alert, BPSD, Palliativa registret. Syftet är att bidra till löpande förbättringar som gör vården ännu bättre för dig.

En gång om året gör Socialstyrelsen en rikstäckande enkätundersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten. Här nedan kan du se resultat av undersökningen och se våra fina omdömen.  

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? - Socialstyrelsen  


Ekonomi

svenskkvalitetsvård (allabolag.se)




Vi som arbetar på Svensk Kvalitetsvård

Vi är ett litet företag och vi jobbar tillsammans som ett team, där alla är delaktiga. Ägarna till Svensk Kvalitetsvård har lång erfarenhet från hälso-och sjukvård och är utbildade sjuksköterskor och undersköterska. Vi arbetar som verksamhetschef respektive enhetschefer. Vi en del av teamet och både leder och jobbar tillsammans med våra medarbetare. Bli inte förvånad om du träffar någon av oss chefer hemma hos dig – vi åker gärna och ofta ut på hembesök för att träffa dig som kund. 

Svensk Kvalitetsvård består idag av ca 100 medarbetare i olika yrkeskategorier; undersköterskor, vårdbiträden, silviasyster, sjuksköterskor, distriktsköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, driftledare, kundkoordinator, verksamhetsutvecklare, enhetschef och verksamhetschef. Vår styrka är att vi jobbar tillsammans och utgår ifrån samma enhet vilket är en bra förutsättning för att ge dig den bästa vården byggd på nära samarbete. Vi har medarbetare som talar följande språk: Svenska, engelska, persiska, arabiska, tigrinja, kurdiska och finska

Svensk Kvalitetsvård arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas på jobbet och ha en god arbetsmiljö. Vi är glada att våra medarbetare har en låg sjukfrånvaro och utrycker att de trivs på jobbet.