Uppsala Hemtjänst
Svensk Kvalitetsvård AB har avtal med Uppsala kommun för att utföra hemtjänst och äldreomsorg till dig som är 65 år och äldre och som genom biståndsbeslut blivit beviljad serviceinsatser.  

Vi utför även RUT tjänster inom hemvård.

Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som innebär att stärka hälsa och oberoende genom att tillvarata dina resurser utifrån din möjlighet.

Målet är att du ska vara nöjd och trygg med vårt arbete och därför är vi måna om att ha hög personalkontinuitet och vi efterfrågar och respekterar dina åsikter. Ett annat mål är att, så långt som möjligt, utföra det som du anser vara viktigt för ett dagligt liv med kvalitet, med andra ord, guldkant i vardagen.

Våra medarbetare har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig kompetens men även vårdbiträden med erfarenhet kan jobba hos oss.  Medarbetarna är utvalda genom deras ansvarsfulla förhållningssätt, utbildning och erfarenhet  vilket är en förutsättning för att målen ska uppnås. När du väljer oss som utförare utses en kontaktman som tar ett större ansvar för att du ska få det du behöver och kommer vara den som i huvudsak kommer hem till dig. Tillsammans med kontaktmannen möter du ett begränsat antal av våra medarbetare.
Information om utförare finns i Uppsala kommuns utförarkatolog där du kan välja Svensk Kvalitetsvård som din hemtjänstutförare.
Det är inte dyrare att välja oss eftersom kostnaden är enligt kommunens taxa.
Sagt om oss

"Tack för allt ni åstadkom under den tid ni hjälpte min vän när hon var som mest skör. Vi önskar er all framgång och att alla som har behov av hemtjänst väljer ert företag."

Maria K.