Uppsala Hemtjänst

I ditt hem ska du trivas och känna trygghet. Vårt mål är att du med vårt stöd ska kunna leva och bo så länge som möjligt i ditt hem. För oss är det viktigt att alla vi hjälper, fortsatt ska känna både trivsel och trygghet. Svensk Kvalitetsvård erbjuder både hemtjänst och hemsjukvård.

Vi börjar med ett första möte där Du berättar om vilka behov du har och dina önskemål om hur vi ska ge dig stöd på dina villkor. Vi går igenom alla de insatser du fått beviljade från biståndshandläggaren och du kan påverka hur och när de ska utföras. Det vi kommer överens om skriver vi ner i en genomförandeplan. Vi följer upp arbetet kontinuerligt så att målet och dina förväntningar uppfylls. Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv som innebär att stärka hälsa och oberoende genom att tillvarata dina resurser utifrån din möjlighet.

Vårt team består av undersköterskor, vårdbiträden, silviasyster, sjuksköterskor, distriktsköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, driftledare, kundkoordinator, verksamhetsutvecklare, enhetschef och verksamhetschef. Medarbetarna är utvalda genom deras ansvarsfulla förhållningssätt, utbildning och erfarenhet, vilket är en förutsättning för att målen ska uppnås. När du väljer oss som utförare utses en kontaktman som tar ett större ansvar för att du ska få det du behöver och kommer vara den som i huvudsak kommer hem till dig. Tillsammans med kontaktmannen möter du ett begränsat antal av våra medarbetare.

Svensk Kvalitetsvård har avtal med Uppsala kommun för att utföra hemtjänst till alla kommuninvånare över 17 år och hemsjukvård till dig som är 65 år och äldre. Våra insatser beslutas genom biståndsbeslut som Uppsala kommun beviljar. Vi har två lokaler som vi utgår från, en på Dragabrunnsgatan 70 och en på Möllersvärdsgatan 12

Målet är att du ska känna förtroende med Svensk Kvalitetsvård och trygg med vårt arbete. För att lyckas nå vårt mål är vi måna om att ha en hög personalkontinuitet och vi efterfrågar och respekterar dina åsikter. Ett annat mål är att, så långt som möjligt, utföra det som du anser vara viktigt för ett dagligt liv med kvalitet och ge dig en guldkant i vardagen.Vill du välja oss som utförare av hemtjänst?
Det är inte dyrare att välja oss eftersom kostnaden är enligt kommunens taxa.
Information om hur du väljer oss finns på Uppsala kommuns hemsida:
 Hemtjänst – så fungerar det - Uppsala kommun 

Vill du veta mer om oss är du välkommen att kontakta oss.